Korisnička podrška
0800 890 009
OKTV.hr - OKTV Carnet
OKTV Carnet
OKCARNet je kombinirana usluga pristupa Internetu i javne govorne usluge koja se realizira u suradnji tvrtke Optika kabel TV i CARNeta.

OKCARNet omogućava korisnicima CARNet mreže da se putem mrežne infrastrukture tvrtke Optike kabel TV spoje na CARNet mrežu i tako ostvare pravo na sve usluge koje CARNet pruža svojim korisnicima.

Kako postati korisnik?
 
Usluga OKCARNet pruža se isključivo privatnim korisnicima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentifikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge.
 
Da bi se korisnik mogao spojiti na Internet, treba imati aktivan korisnički račun kod CARNeta, odnosno aktivno korisničko ime i lozinku za pristup CARNetu.
 
Pravo korištenja usluge imaju svi CARNet korisnici koji pripadaju ustanovama iz sustava visokog školstva i to isključivo iz skupa studenata, učenika, profesora, zaposlenika osnovnih i srednjih škola, Sveučilišta, te učeničkih domova, vanjskih suradnika i gostiju koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima.

Potvrda o pripadnosti gore navedenih skupina se dobiva u pripadajućoj ustanovi iz sustava visoke naobrazbe.

 
Cjenik OKCARNet *
OKCARNet internet od 6M/307 kbits do 10M/512 Kbit/s (FLAT/neograničeno) 151,00 kn mjesečno
OKCARNet telefon + internet + telefonska linija (naplata prema potrošnji) od 6M/307 kbits do 10M/512 Kbit/s (FLAT/neograničeno) 161,00 kn mjesečno

* modem nije uključen u cijenu.
Trajanje ugovora 12 mjeseci. PDV-uključen u cijenu.

 
Opći uvjeti korištenja