Korisnička podrška
0800 890 009
OKTV.hr - POSLOVNI KORISNICI - Telefon
Telefon
POSLOVNI KORISNICI
Smanjite troškove i povećajte efikasnost – za Vašu tvrtku nudimo kvalitetna telekom rješenja prema svim Vašim željama i potrebama.

Prilikom prelaska s drugih operatera na OKTV usluge telefonije moguće je zadržati postojeći telefonski broj, bez naknade ili Vam možemo dodijeliti novi broj iz OKTV numeracije.

Za više informacija molimo Vas da se obratite na broj Korisničke podrške 0800 890 009.

Opći uvjeti korištenja