Korisnička podrška
0800 890 009
OKTV.hr - PRIVATNI KORISNICI - Telefon
Telefon
PRIVATNI KORISNICI
Prilikom prelaska s drugih operatera na OKTV usluge telefonije moguće je zadržati postojeći telefonski broj, bez naknade ili Vam možemo dodijeliti novi broj iz OKTV numeracije. 
Cjenik poziva OK telefonije
PREMA NEPOKRETNIM NACIONALNIM OPERATORIMA
Vrijeme A* 0,19 kn/min
Vrijeme B* 0,11 kn/min
PREMA POKRETNIM NACIONALNIM OPERATORIMA
Vrijeme A* 1,45 kn/min
Vrijeme B* 0,73 kn/min
USPOSTAVA POZIVA 0,00 kn/min
POZIVI UNUTAR OKTV MREŽE 0,00 kn/min

*Vrijeme A - od ponedjeljaka do subote od 7 do 19 sati;
*Vrijeme B - od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata

Sve cijene poziva su bez PDV-a.

Cjenik međunarodnih poziva možete preuzeti u download zoni.
 
Opći uvjeti korištenja